Açık Rıza Beyanı

AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin İDEAL DATA FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. (“İDEAL DATA”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

İnceleyip okuduğum “İletişim ve Bilgi Talep Formlarında İşlenen Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlar ve kapsamla, yöntem ve hukuki sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla, ad soyad, e-posta, cep telefonu gibi kimlik ve iletişim kategorisindeki kişisel verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla İDEAL DATA tarafından işlenmesine, kişisel verilerimin, İDEAL DATA tarafından; şirketin aldığı ve sağladığı hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığı kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişilere, İDEAL DATA’nın yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve İDEAL DATA tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerin en iyi şekilde faydalanması için çalışmalar yapılması amacıyla üçüncü kişilere (doğrudan ve dolaylı hissedarlar, yurt içi ve yurt dışı iştirakler ve bağlı ortaklıklar, İDEAL DATA çalışanları, İDEAL DATA tarafından destek hizmeti verilen veya hizmet alınan üçüncü kişiler, iş ortakları, ifa yardımcıları, danışman firmalar, grup şirketleri, tedarikçiler, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına) ve yetkili mercilere aktarılmasına, İDEAL DATA ve kişisel verilerimin mevzuata uygun şekilde aktarıldığı kimselerce tarafıma ürün ve hizmet tanıtımlarının yapılabilmesine, kampanya ve promosyonlar hakkında tarafımın bilgilendirilmesine, tarafıma, e-posta, SMS gibi muhtelif dijital iletişim kanalları ve telefon aracılığıyla reklam içerikli bildirimlerin gönderilmesine, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık bir şekilde rıza verdiğimi, aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı; kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.