YuzeyselVeri Fonksiyonu

YuzeyselVeri Fonksiyonu

Fonksiyonun Kullanım Şekli
  • Sistem.YuzeyselVeri();
  • Sistem.YuzeyselVeriVeriOku(Sembol);
Fonksiyonun Amacı

Herhangi bir piyasadaki herhangi bir sembolün YÜZEYSEL verilerinin tümünü okumak için kullanılır. Okunan veri bir kayıt dosyası şeklindedir. Yani satırlarında Yüzeysel Veri tipleri, sütunlarında bu veri tiplerinin değerleri olan bir excel dosyası gibi düşünülebilir. Dolayısıyla Yüzeysel Verileri okuduktan sonra elde edilen listenin hangi verisi (record) istenecekse VeriListesi.Veritipi şeklinde bir komut kullanılır. Bu fonksiyonla okutulan Veri Listesinin her bir elemanı şu şekilde çağırılır;

Yüzeysel veri grubu, iDeal’de kendinize bir sayfa yaptığınızda, sayfanızın sütunlarına yerleştirilebilecek bilgilerin neredeyse tamamı yüzeysel veri seti içinde yer alır. (son, alış, satış, günlük fark, işlem hacmi, ayın düşüğü, yılın yükseği, f/k, sermaye, hisse senedinin grubu, uzun adı vs vs)

Kullanım Şekilleri

Yazılmış olan kod/formül bir grafiğin üzerine uygulanıyorsa ve Yüzeysel Veri fonksiyonuyla kullanılmak istenen veriler, grafiği açık olan koda ait verilerse Sistem.YuzeyselVeri(); şeklinde kullanılabilir. Zira fonksiyon, uygulandığı grafikten sembolün ne olduğunu kendisi anlar. Ama formül grafiğe uygulanmıyorsa (bir robot, algo veya alarm mahiyetince yazılmışsa) veya grafiğe uygulanan bir formül olmasına rağmen, bir başka sembole ait veri çağırılıyorsa, o zaman sembol parametresini de belirten haliyle yani Sistem.YuzeyselVeriOku(Sembol); şeklinde kullanılmalıdır.

En basit anlatımla kullanım şekli şöyledir: Yuzeysel Veri seti bu fonksiyonla okutulup bir değişkene aktarılır. Sonra bu setin herhangi bir kaydı okutulup bir başka değişkene alınır ve formülde kullanılır.

 

Örnek Kullanım Şekli-1

GARAN hisse senedinin bazı yüzeysel verilerini okuyup ekranda mesaj olarak gösteren örnek kod
var Sembol = “IMKBH’GARAN”;
var Veriler = Sistem.YuzeyselVeriOku(Sembol);
var Son = Veriler.LastPrice;
var GunHacim = Veriler.VolDay;
var OncekiGunKapanis = Veriler.PrevCloseDay;
var Degisim = Sistem.SayiYuvarla(Veriler.NetPerDay,0.01);

Sistem.Mesaj(Sembol
+ “\r\n” + “Son Fiyat ” + ” ” + Son.ToString()
+ “\r\n” + “Günlük Hacim ” + ” ” + GunHacim.ToString()
+ “\r\n” + “Önceki Gün Kapanış” + ” ” + OncekiGunKapanis.ToString()
+ “\r\n” + “Yüzde Değişim” + ” ” + Degisim.ToString());

Örnek 1

Kodlama yaparken, Yuzeysel.VeriOku fonksiyonu ile tüm veri setini çekmeden de, doğrudan ayrı birer fonksiyon ile bazı önemli/yaygın bilgileri çekebilirsiniz. Aşağıda Listesi verilen bu bilgileri (Sistem Panelinde SİSTEM ELEMANLARI kutusunda yer alan her satır gibi) başına Sistem. Yazarak kullanabilirsiniz:
Sistem.SonFiyat(Sembol);
Sistem.SonLot(Sembol);
Sistem.SonHacim(Sembol);
Sistem.AlisFiyat(Sembol);
Sistem.AlisLot(Sembol);
Sistem.SatisFiyat(Sembol);
Sistem.SatisLot(Sembol);
Sistem.Tavan(Sembol);
Sistem.Taban(Sembol);
Sistem.YuksekSeans(Sembol);
Sistem.YuksekGun(Sembol);
Sistem.YuksekBuHafta(Sembol);
Sistem.YuksekBirHafta(Sembol);
Sistem.YuksekBuAy(Sembol);
Sistem.YuksekBirAy(Sembol);
Sistem.YuksekUcAy(Sembol);
Sistem.YuksekAltiAy(Sembol);
Sistem.YuksekBuYil(Sembol);
Sistem.YuksekBirYil(Sembol);
Sistem.DusukSeans(Sembol);
Sistem.DusukGun(Sembol);
Sistem.DusukBuHafta(Sembol);
Sistem.DusukBirHafta(Sembol);
Sistem.DusukBuAy(Sembol);
Sistem.DusukBirAy(Sembol);
Sistem.DusukUcAy(Sembol);
Sistem.DusukAltiAy(Sembol);
Sistem.DusukBuYil(Sembol);
Sistem.DusukBirYil(Sembol);
Sistem.OncekiKapanisSeans(Sembol);
Sistem.OncekiKapanisGun(Sembol);
Sistem.OncekiKapanisBuHafta(Sembol);
Sistem.OncekiKapanisBirHafta(Sembol);
Sistem.OncekiKapanisBuAy(Sembol);
Sistem.OncekiKapanisBirAy(Sembol);
Sistem.OncekiKapanisUcAy(Sembol);
Sistem.OncekiKapanisAltiAy(Sembol);
Sistem.OncekiKapanisBuYil(Sembol);
Sistem.OncekiKapanisBirYil(Sembol);
Sistem.FarkSeans(Sembol);
Sistem.FarkGun(Sembol);
Sistem.FarkBuHafta(Sembol);
Sistem.FarkBirHafta(Sembol);
Sistem.FarkBuAy(Sembol);
Sistem.FarkBirAy(Sembol);
Sistem.FarkUcAy(Sembol);
Sistem.FarkAltiAy(Sembol);
Sistem.FarkBuYil(Sembol);
Sistem.FarkBirYil(Sembol);
Sistem.YuzdeSeans(Sembol);
Sistem.YuzdeGun(Sembol);
Sistem.YuzdeBuHafta(Sembol);
Sistem.YuzdeBirHafta(Sembol);
Sistem.YuzdeBuAy(Sembol);
Sistem.YuzdeBirAy(Sembol);
Sistem.YuzdeUcAy(Sembol);
Sistem.YuzdeAltiAy(Sembol);
Sistem.YuzdeBuYil(Sembol);
Sistem.YuzdeBirYil(Sembol);
Sistem.LotSeans(Sembol);
Sistem.LotGun(Sembol);
Sistem.LotBuHafta(Sembol);
Sistem.LotBirHafta(Sembol);
Sistem.LotBuAy(Sembol);
Sistem.LotBirAy(Sembol);
Sistem.LotUcAy(Sembol);
Sistem.LotAltiAy(Sembol);
Sistem.LotBuYil(Sembol);
Sistem.LotBirYil(Sembol);
Sistem.HacimSeans(Sembol);
Sistem.HacimGun(Sembol);
Sistem.HacimBuHafta(Sembol);
Sistem.HacimBirHafta(Sembol);
Sistem.HacimBuAy(Sembol);
Sistem.HacimBirAy(Sembol);
Sistem.HacimUcAy(Sembol);
Sistem.HacimAltiAy(Sembol);
Sistem.HacimBuYil(Sembol);
Sistem.HacimBirYil(Sembol);
Sistem.OrtalamaSeans(Sembol);
Sistem.OrtalamaGun(Sembol);
Sistem.OrtalamaBuHafta(Sembol);
Sistem.OrtalamaBirHafta(Sembol);
Sistem.OrtalamaBuAy(Sembol);
Sistem.OrtalamaBirAy(Sembol);
Sistem.OrtalamaUcAy(Sembol);
Sistem.OrtalamaAltiAy(Sembol);
Sistem.OrtalamaBuYil(Sembol);
Sistem.OrtalamaBirYil(Sembol);

Okunan Alt Veri Grupları(Örnek Kullanım Şekli-1 gibi kullanım için)

YuzeyselVeri fonksiyonu ile çekilen veri seti içinden onlarca bilgiyi görebilir ve kullanabilirsiniz.

Var Veriler = Sistem.YuzeyselVeriOku(Sembol) satırı çalıştırılırsa şu bilgilere ulaşmış olursunuz;

Veriler.LastPrice = "Son.Fyt";
Veriler.LastPrice = "Son.Fyt";
Veriler.LastSize = "Son.Lot";
Veriler.LastVol = "Son.Hcm";
Veriler.BidPrice = "Al.Fyt";
Veriler.BidSize = "Al.Lot";
Veriler.BidVol = "Al.Hcm";
Veriler.AskPrice = "Sat.Fyt";
Veriler.AskSize = "Sat.Lot";
Veriler.AskVol = "Sat.Hcm";
Veriler.HighDay = "Yks.Gün";
Veriler.HighWeek = "Yks.Haf";
Veriler.HighMonth = "Yks.Ay";
Veriler.HighYear = "Yks.Yıl";
Veriler.LowDay = "Dşk.Gün";
Veriler.LowWeek = "Dşk.Haf";
Veriler.LowMonth = "Dşk.Ay";
Veriler.LowYear = "Dşk.Yıl";
Veriler.PrevCloseSession = "ÖncK.Sea";
Veriler.PrevCloseDay = "ÖncK.Gün";
Veriler.PrevCloseWeek = "ÖncK.Haf";
Veriler.PrevCloseMonth = "ÖncK.Ay";
Veriler.PrevCloseYear = "ÖncK.Yıl";
Veriler.NetDifSession = "Frk.Sea";
Veriler.NetDifDay = "Frk.Gün";
Veriler.NetDifWeek = "Frk.Haf";
Veriler.NetDifMonth = "Frk.Ay";
Veriler.NetDifYear = "Frk.Yıl";
Veriler.NetPerSession = "Frk%.Sea";
Veriler.NetPerDay = "Frk%.Gün";
Veriler.NetPerWeek = "Frk%.Haf";
Veriler.NetPerMonth = "Frk%.Ay";
Veriler.NetPerYear = "Frk%.Yıl";
Veriler.SizeSession = "Lot.Sea";
Veriler.SizeDay = "Lot.Gün";
Veriler.VolSession = "Hcm.Sea";
Veriler.VolDay = "Hcm.Gün";
Veriler.WavrSession = "Aort.Sea";
Veriler.WavrDay = "Aort.Gün";
Veriler.LimitUp = "Tavan";
Veriler.LimitDown = "Taban";
Veriler.Date = "Tarih";
Veriler.Time = "Saat";
Veriler.Capital = "Sermaye";
Veriler.NetProfit = "Kar";
Veriler.PriceEarningValue = "FK";
Veriler.MarketValue = "Piy.Değ";
Veriler.BookValue = "Def.Değ";
Veriler.DaysToExpiry = "K.Gün";
Veriler.OpenInterest = "AçkP";
Veriler.OpenInterestDif = "AçkP.Frk";
Veriler.TeorikVal = "Teo.Fyt";
Veriler.TeorikDif = "Teo.Fark";
Veriler.TeorikPer = "Teo.%";

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle temasa geçin.