Sorgu Örnekleri

Sorgular_DipZirve
Sorgular_MA_Yaklasim
Sorgular_RSI

İndirmek için Tıklayınız

Fiyatı 22’lik HHV veya LLV değerlerine %3 yakınlaşan sembolleri sorgulama örneği.

Sorgu Kodu

Sistem.SorguBaslik[0] = "Kapanış";
Sistem.SorguBaslik[1] = "Zirve";
Sistem.SorguBaslik[2] = "Dip";

var Veriler = Sistem.GrafikFiyatSec("Kapanis");
var HHV = Sistem.HHV(22,"Kapanis");
var LLV = Sistem.LLV(22,"Kapanis");

var Son = Veriler[Sistem.BarSayisi-1];
var Zirve = HHV[Sistem.BarSayisi-1]
var Dip = LLV[Sistem.BarSayisi-1];
var FarkZirve = Zirve * 0.97;
var FarkDip = Dip * 1.03;

 

// filtrele
if (Son < FarkDip || Son > FarkZirve )
{
  Sistem.SorguDeger[0] = Sistem.GrafikVerileri[Sistem.BarSayisi-1].Close;
  Sistem.SorguDeger[1] = Zirve;
  Sistem.SorguDeger[2] = Dip;  

  if (Son < FarkDip )
   Sistem.SorguAciklama = "Dibe Geldi";
  else if (Son > FarkZirve)
   Sistem.SorguAciklama = "Zirveye Geldi";
  else
   Sistem.SorguAciklama = "Normal"; 

  Sistem.SorguEkle();
}

 

Sorgu Ekranı Sonuç

 

İndirmek için Tıklayınız

İndirmek için Tıklayınız

Fiyatı 20,50 ve 100’lükhareketli ortalama farkları %1 den küçük olan senetleri sorgular.

Sorgu Kodu

var MARJ = 0.01f; // %1 yaklaşma 

Sistem.SorguBaslik[0] = "MA-20";
Sistem.SorguBaslik[1] = "MA-50";
Sistem.SorguBaslik[2] = "MA-100";
Sistem.SorguBaslik[3] = "Fark12";
Sistem.SorguBaslik[4] = "Fark13";
Sistem.SorguBaslik[5] = "Fark23";

 

var MA1 = Sistem.MA(20, "Simple", "Kapanis");
var MA2 = Sistem.MA(50, "Simple", "Kapanis");
var MA3 = Sistem.MA(100, "Simple", "Kapanis");
var C = Sistem.GrafikFiyatOku(Sistem.GrafikVerileri, "Kapanis");
var Limit = MARJ*C[C.Count-1]; 

// filtrele
var Fark12 = Math.Abs(MA1[MA1.Count-1]-MA2[MA2.Count-1]);
var Fark13 = Math.Abs(MA1[MA1.Count-1]-MA3[MA3.Count-1]);
var Fark23 = Math.Abs(MA2[MA2.Count-1]-MA3[MA3.Count-1]); 

if (Fark12 < Limit && Fark13 < Limit && Fark23 < Limit)
{
  Sistem.SorguDeger[0] = MA1[MA1.Count-1];
  Sistem.SorguDeger[1] = MA2[MA2.Count-1];
  Sistem.SorguDeger[2] = MA3[MA3.Count-1];
  Sistem.SorguDeger[3] = Fark12;
  Sistem.SorguDeger[4] = Fark13;
  Sistem.SorguDeger[5] = Fark23;
  Sistem.SorguAciklama = "MA YAKLAŞIM";
  Sistem.SorguEkle();
}

 

Sorgu Ekranı Sonuç

 

İndirmek için Tıklayınız

İndirmek için Tıklayınız

RSI değeri 30’un altına inmiş veya 70’in üzerine çıkmış sembolleri bulan sorgu örneği. (Sorgu sonuç ekranında Son bara ait değerler ve Momentum indikatörün son bar değeri de gösterilir.).

Sorgu Kodu

Sistem.SorguBaslik[0] = "Açılış";
Sistem.SorguBaslik[1] = "Yüksek";
Sistem.SorguBaslik[2] = "Düşük";
Sistem.SorguBaslik[3] = "Kapanış";
Sistem.SorguBaslik[4] = "Hacim";
Sistem.SorguBaslik[6] = "RSI 14";
Sistem.SorguBaslik[7] = "MOM 12";

var RSI = Sistem.RSI(14);
var MOM = Sistem.Momentum(12);

var SonRSI = RSI[Sistem.BarSayisi-1];
var SonMOM = MOM[Sistem.BarSayisi-1]; 

// filtrele
if (SonRSI < 30.0F || SonRSI > 70.0F)
{
  Sistem.SorguDeger[0] = Sistem.GrafikVerileri[Sistem.BarSayisi-1].Open;
  Sistem.SorguDeger[1] = Sistem.GrafikVerileri[Sistem.BarSayisi-1].High;
  Sistem.SorguDeger[2] = Sistem.GrafikVerileri[Sistem.BarSayisi-1].Low;
  Sistem.SorguDeger[3] = Sistem.GrafikVerileri[Sistem.BarSayisi-1].Close;
  Sistem.SorguDeger[4] = Sistem.GrafikVerileri[Sistem.BarSayisi-1].Vol;
  Sistem.SorguDeger[6] = SonRSI;
  Sistem.SorguDeger[7] = SonMOM;

  if (SonRSI < 30.0F)
   Sistem.SorguAciklama = "Aşırı Satım";
  else if (SonRSI > 70.0F)
   Sistem.SorguAciklama = "Aşırı Alım";
  else
   Sistem.SorguAciklama = "Normal"; 

  Sistem.SorguEkle();
}

 

Sorgu Ekranı Sonuç

 

İndirmek için Tıklayınız

Kütüphane

Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle temasa geçin.

0212 385 3535
bilgi@idealdata.com.tr

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle temasa geçin.