Sistem.Mesaj()

Periyot Fonksiyonu Fonksiyonu

Fonksiyonun Kullanım Şekilleri Sistem.Mesaj()
Sistem.Mesaj(Metin);
Fonksiyonun Amacı İstenilen bir anda veya bir koşula bağlı olarak, ekrana bir mesaj çıkartmak için kullanılır. Mesaj fonksiyonu bazen bir alarm gibi (bir koşul gerçekleştiği anda haberdar olmak için) kullanılabileceği gibi bazen de yazılan kodda tanımlanan/hesaplanan bir değişkenin veya listenin boyutu, değeri vs var mı, doğru mu gibi kontroller (debug) için kullanılır.
Kullanım Şekli

Mesaj fonksiyonu, ekrana açılan bir kutu içinde, bir METNİN yazdırılması işini yapar. Ekrana açılan pencerede gösterilecek bilgi bir fiyat (sayı), zaman (tarih/saat) veya bir cümle de olsa, tüm ifadeler bir TEXT (METİN) olarak karşımıza gelir.

Programlama dillerinde METİN(TEXT/YAZI) ifadeleri tipine STRING denir. Bu nedenle ekrana bastırılacak sonuç, eğer kodlama “string” tipinde (bakınız değişken tipleri) tanımlanmamışsa, mesaj penceresine aktarılırken sonuna STRINGE ÇEVİR anlamına gelen “.ToString() ibaresi eklenir. (Tüm C# Komutlarında olduğu gibi kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.)

ÖRNEKLER:

Örnek Kullanım

//VIOP Aktif kontratının 1 ve 5 dakikalık grafiklerindeki son barları için, 10’luk Hareketli ortalamaları ekrana mesaj olarak almak

var Sembol = “VIP’VIP-X030”;
var Veriler1 = Sistem.GrafikVerileriniOku(Sembol, “1”);
var Veriler2 = Sistem.GrafikVerileriniOku(Sembol, “5”);
var kapanislar_1dk = Sistem.GrafikFiyatOku(Veriler1 , “Kapanis”);
var kapanislar_5dk = Sistem.GrafikFiyatOku(Veriler2 , “Kapanis”);

var MA1 = Sistem.MA(kapanislar_1dk, “Simple”, 10);
var MA5 = Sistem.MA(kapanislar_5dk, “Simple”, 10);
var SonMA1 = MA1[MA1.Count-1];
var SonMA5 = MA5[MA5.Count-1];

Sistem.Mesaj(“1 DK MA Son Bar Değeri =” + SonMA1.ToString() + “\r\n” + “5 DK MA Son Bar Değeri =” + SonMA5.ToString() );

Sonuç

Yukardaki kod yazılıp Formül Test dendiğinde aşağıdaki sonu elde edilir.

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle temasa geçin.